Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
Проекти
Инициативи и събития
Образователна програма
Ден на отворени врати 2017
Архивни
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ    Образователна програма  
 

Окръжни и районни съдии, прокурори и следователи възпитават в правна култура младите хора на Бургас


 

Група ученици от Немска езикова гимназия в Бургас присъстваха на открити съдебни заседания в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“


 

 

Четири съдебни институции от Бургас ще работят съвместно по обучение на младите хора в правна грамотност


 

 

 

Окръжен съд - Бургас и Районен съд – Бургас финализираха Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие" за тази учебна година


 

 

 

 

 Последна лекция от Образователната програма на Окръжен съд и Районен съд – Бургас за тази учебна година се проведе в ГЧЕ „В. Левски“ – Бургас


 

 

  

Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита бе поредната тема в Образователната програма на Окръжен и Районен съд – Бургас


 

 

 

 

 

 

 

 

Окръжен и Районен съд – Бургас продължават с просвещението на бургаските ученици за съдебната система и структура

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Окръжен магистрат и медиатори от Центъра за медиация към Окръжен и Районен съд – Бургас представиха способа медиация пред ученици от Английската гимназия


 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрат от Районен съд – Бургас разказа пред ученици от Английската гимназия в Бургас за престъпленията, извършвани от наркозависими лица

 


 Съдебните процедури с участието на деца и техните права бяха представени от съдия пред бургаски ученици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   СНИМКИ

 


Ученици от 12 клас на Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ влязоха на съдебно заседание на Окръжен съд – Бургас. В лекция районен съдия ги запозна с правата и задълженията им.

Магистрати от Окръжен и Районен съд – Бургас влизат
в трето бургаско училище в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Младите хора в досег със съдебната власт. Ученици от Немската гимназия в Бургас гостуваха на Окръжен съд – Бургас и станаха свидетели на провеждането на реален съдебен процес

Отворено образование: иновации и нови възможности в Окръжен и районен съд - Бургас (2014 - 2016 г.)

"Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции" представи като лекция пред ученици от Английската гимназия в Бургас съдия от Районния съд.
(снимка-1, снимка-2, снимка-3)

Окръжен и Районен съд - Бургас посрещнаха празника на студентите 8-и декември с открит урок пред ученици от Английската гимназия

Окръжен и Районен съд - Бургас започват да изнасят лекции и презентации по съдебни теми, част от Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури."

Отборът на гимназия с преподаване на немски език "Гьоте" спечели първо място в провелата се съдебна викторина, организирана от Окръжен и Районен съд - Бургас и Окръжна прокуратура - Бургас

За втора поредна година магистрати от Бургаския съдебен район ще вземат участие в образователна програма "Отворени съдилища и прокуратури"

Над 100 възпитаници на Търговската гимназия гостуваха на магистрати в Съдебна палата - Бургасгр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР