Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
Проекти
Инициативи и събития
Образователна програма 2018-2019 г.
Образователна програма 2017-2018 г.
Ден на отворени врати 2017 г.
Ден на отворени врати 2018 г.
Ден на отворени врати 2019 г.
Архивни
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ    Образователна програма 2017-2018 г.  
 

Ученици от Математическата гимназия в Бургас посетиха открити съдебни заседания на Районния съд 

  

Открита дискусия и посещение на ученици на съдебни дела бяха поредните инициативи, част от образователната програма на Районен съд – Бургас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказанията свързани с наркотични вещества дискутира районен съдия с ученици от Математическата гимназия


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районен съдия говори за правата на децата и спазването на законите пред десетокласници от бургаската Математическа гимназия


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третокласници от бургаското ОУ „В. Априлов“ станаха съдии, прокурори и охранители на Съдебната палата


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Районен магистрат и полицейски инспектор проведоха открита дискусия с ученици от Английската езикова гимназия в Бургас


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешаването на конфликти по мирен път дискутираха с медиатори ученици от Строителния техникум в Бургас


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навлизането в чужд дом и правото да се защитим, дискутираха с районен магистрат ученици от бургаско училище


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детското правосъдие дискутира с ученици районен магистрат


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици от Английската езикова гимназия в Бургас дискутираха по правни теми с окръжен съдия


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окръжни и районни съдии, прокурори и следователи възпитават в правна култура младите хора на Бургас


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група ученици от Немска езикова гимназия в Бургас присъстваха на открити съдебни заседания в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четири съдебни институции от Бургас ще работят съвместно по обучение на младите хора в правна грамотност


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окръжен съд - Бургас и Районен съд – Бургас финализираха Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие" за тази учебна година


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Последна лекция от Образователната програма на Окръжен съд и Районен съд – Бургас за тази учебна година се проведе в ГЧЕ „В. Левски“ – Бургас


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита бе поредната тема в Образователната програма на Окръжен и Районен съд – Бургас


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окръжен и Районен съд – Бургас продължават с просвещението на бургаските ученици за съдебната система и структура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Окръжен магистрат и медиатори от Центъра за медиация към Окръжен и Районен съд – Бургас представиха способа медиация пред ученици от Английската гимназия


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрат от Районен съд – Бургас разказа пред ученици от Английската гимназия в Бургас за престъпленията, извършвани от наркозависими лица

 


 Съдебните процедури с участието на деца и техните права бяха представени от съдия пред бургаски ученици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   СНИМКИ

 


Ученици от 12 клас на Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ влязоха на съдебно заседание на Окръжен съд – Бургас. В лекция районен съдия ги запозна с правата и задълженията им.

Магистрати от Окръжен и Районен съд – Бургас влизат
в трето бургаско училище в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Младите хора в досег със съдебната власт. Ученици от Немската гимназия в Бургас гостуваха на Окръжен съд – Бургас и станаха свидетели на провеждането на реален съдебен процес

Отворено образование: иновации и нови възможности в Окръжен и районен съд - Бургас (2014 - 2016 г.)

"Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции" представи като лекция пред ученици от Английската гимназия в Бургас съдия от Районния съд.
(снимка-1, снимка-2, снимка-3)

Окръжен и Районен съд - Бургас посрещнаха празника на студентите 8-и декември с открит урок пред ученици от Английската гимназия

Окръжен и Районен съд - Бургас започват да изнасят лекции и презентации по съдебни теми, част от Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури."

Отборът на гимназия с преподаване на немски език "Гьоте" спечели първо място в провелата се съдебна викторина, организирана от Окръжен и Районен съд - Бургас и Окръжна прокуратура - Бургас

За втора поредна година магистрати от Бургаския съдебен район ще вземат участие в образователна програма "Отворени съдилища и прокуратури"

Над 100 възпитаници на Търговската гимназия гостуваха на магистрати в Съдебна палата - Бургасгр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР