Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Справки за съдебни актове 2016 г.  
 

Съдебните актове на Районен съд - Бургас се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт.

Списъкът се актуализира ежедневно.

 


      

 2016 г.

   

Граждански дела в периода 01.01.2016 - 15.01.2016

Наказателни дела в периода 01.01.2016 - 15.01.2016

Граждански дела в периода 16.01.2016 - 31.01.2016 Наказателни дела в периода 16.01.2016 - 31.01.2016
Граждански дела в периода 01.02.2016 - 15.02.2016 Наказателни дела в периода 01.02.2016 - 15.02.2016
Граждански дела в периода 16.02.2016 - 29.02.2016 Наказателни дела в периода 16.02.2016 - 29.02.2016
Граждански дела в периода 01.03.2016 - 15.03.2016 Наказателни дела в периода 01.03.2016 - 15.03.2016
Граждански дела в периода 16.03.2016 - 31.03.2016 Наказателни дела в периода 16.03.2016 - 31.03.2016
Граждански дела в периода 01.04.2016 - 15.04.2016 Наказателни дела в периода 01.04.2016 - 15.04.2016
Граждански дела в периода 16.04.2016 - 30.04.2016 Наказателни дела в периода 16.04.2016 - 30.04.2016
Граждански дела в периода 01.05.2016 - 15.05.2016 Наказателни дела в периода 01.05.2016 - 15.05.2016
Граждански дела в периода 16.05.2016 - 31.05.2016 Наказателни дела в периода 16.05.2016 - 31.05.2016
Граждански дела в периода 01.06.2016 - 15.06.2016 Наказателни дела в периода 01.06.2016 - 15.06.2016
Граждански дела в периода 16.06.2016 - 30.06.2016 Наказателни дела в периода 16.06.2016 - 30.06.2016
Граждански дела в периода 01.07.2016 - 15.07.2016 Наказателни дела в периода 01.07.2016 - 15.07.2016
Граждански дела в периода 16.07.2016 - 31.07.2016 Наказателни дела в периода 16.07.2016 - 31.07.2016
Граждански дела в периода 01.08.2016 - 15.08.2016 Наказателни дела в периода 01.08.2016 - 15.08.2016
Граждански дела в периода 16.08.2016 - 31.08.2016 Наказателни дела в периода 16.08.2016 - 31.08.2016
Граждански дела в периода 01.09.2016 - 15.09.2016 Наказателни дела в периода 01.09.2016 - 15.09.2016
Граждански дела в периода 16.09.2016 - 30.09.2016 Наказателни дела в периода 16.09.2016 - 30.09.2016
Граждански дела в периода 01.10.2016 - 15.10.2016 Наказателни дела в периода 01.10.2016 - 15.10.2016
Граждански дела в периода 16.10.2016 - 31.10.2016 Наказателни дела в периода 16.10.2016 - 31.10.2016
Граждански дела в периода 01.11.2016 - 15.11.2016 Наказателни дела в периода 01.11.2016 - 15.11.2016
Граждански дела в периода 16.11.2016 - 30.11.2016 Наказателни дела в периода 16.11.2016 - 30.11.2016
Граждански дела в периода 01.12.2016 - 15.12.2016 Наказателни дела в периода 01.12.2016 - 15.12.2016
Граждански дела в периода 16.12.2016 - 31.12.2016 Наказателни дела в периода 16.12.2016 - 31.12.2016гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР