Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Справки за съдебни актове 2018 г.  
 

Съдебните актове на Районен съд - Бургас се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт.

Списъкът се актуализира ежедневно.

 


      

 2018 г.

   

Граждански дела в периода 01.01.2018 - 15.01.2018

Наказателни дела в периода 01.01.2018 - 15.01.2018

 Граждански дела в периода 16.01.2018 - 31.01.2018  Наказателни дела в периода 16.01.2018 - 31.01.2018
 Граждански дела в периода 01.02.2018 - 15.02.2018  Наказателни дела в периода 01.02.2018 - 15.02.2018
 Граждански дела в периода 16.02.2018 - 28.02.2018  Наказателни дела в периода 16.02.2018 - 28.02.2018
 Граждански дела в периода 01.03.2018 - 15.03.2018  Наказателни дела в периода 01.03.2018 - 15.03.2018
 Граждански дела в периода 16.03.2018 - 31.03.2018  Наказателни дела в периода 16.03.2018 - 31.03.2018
 Граждански дела в периода 01.04.2018 - 15.04.2018  Наказателни дела в периода 01.04.2018 - 15.04.2018
 Граждански дела в периода 16.04.2018 - 30.04.2018  Наказателни дела в периода 16.04.2018 - 30.04.2018
 Граждански дела в периода 01.05.2018 - 15.05.2018  Наказателни дела в периода 01.05.2018 - 15.05.2018
 Граждански дела в периода 16.05.2018 - 31.05.2018  Наказателни дела в периода 16.05.2018 - 31.05.2018
 Граждански дела в периода 01.06.2018 - 15.06.2018  Наказателни дела в периода 01.06.2018 - 15.06.2018
 Граждански дела в периода 16.06.2018 - 30.06.2018  Наказателни дела в периода 16.06.2018 - 30.06.2018
 Граждански дела в периода 01.07.2018 - 15.07.2018  Наказателни дела в периода 01.07.2018 - 15.07.2018
 Граждански дела в периода 16.07.2018 - 31.07.2018  Наказателни дела в периода 16.07.2018 - 31.07.2018
 Граждански дела в периода 01.08.2018 - 15.08.2018  Наказателни дела в периода 01.08.2018 - 15.08.2018
 Граждански дела в периода 16.08.2018 - 31.08.2018  Наказателни дела в периода 16.08.2018 - 31.08.2018
 Граждански дела в периода 01.09.2018 - 15.09.2018  Наказателни дела в периода 01.09.2018 - 15.09.2018
 Граждански дела в периода 16.09.2018 - 30.09.2018  Наказателни дела в периода 16.09.2018 - 30.09.2018
 Граждански дела в периода 01.10.2018 - 15.10.2018  Наказателни дела в периода 01.10.2018 - 15.10.2018
 Граждански дела в периода 16.10.2018 - 31.10.2018  Наказателни дела в периода 16.10.2018 - 31.10.2018
 Граждански дела в периода 01.11.2018 - 15.11.2018  Наказателни дела в периода 01.11.2018 - 15.11.2018
 Граждански дела в периода 16.11.2018 - 30.11.2018  Наказателни дела в периода 16.11.2018 - 30.11.2018
 Граждански дела в периода 01.12.2018 - 15.12.2018  Наказателни дела в периода 01.12.2018 - 15.12.2018
 Граждански дела в периода 16.12.2018 - 31.12.2018  Наказателни дела в периода 16.12.2018 - 31.12.2018

 

 

 

 

 гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР